Baner b

A A A

Raport o stanie dostępności Dzienny Dom Senior+

Wstęp deklaracji

Dzienny Dom Senior + w Książnicach Małych dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony:

http://seniorwigorkm.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Dzienny Dom Senior +
Książnice Małe 45
32-130 Koszyce

Telefon: 517 130 774

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 05-08-2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22-09-2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Koszyce oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.koszyce.gmina.pl spełnia wymagania w 95,11 %.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości lub części.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2022-03-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paweł Maj

e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: +48 413514048

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dzienny Dom Senior + znajduje się w miejscowości Książnice Małe , nr budynku 45. Budynek jest jednopiętrowy, podstawowa działalność prowadzona jest na parterze, na poddaszu znajduje się magazyn.  

Do pomieszczeń zajmowanych przez Dzienny Dom Senior + prowadzą trzy wejścia: jedno od strony wschodniej przy parkingu, dwa od strony południowej. Przy wejściu od strony parkingu znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.