Baner b

A A A

Dzienny Dom Senior WIGOR w Książnicach Małych powstał dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych 60+ oraz dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oraz środków własnych gminy Koszyce.

W dniu 25 stycznia 2016r przy udziale znakomitych gości nastąpiło uroczyste i oficjalne otwarcie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Książnicach Małych.

Gmina Koszyce jest jednym z dziewięciu samorządów województwa małopolskiego i jedną z 119 gmin w całej Polsce, która otrzymała dofinansowanie na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych 60+ w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020 edycja 2015.

W dniu 2 października 2015r Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak – Kamysz  wraz z Wójtem Gminy Koszyce Panem Stanisławem Rybak udali się na plac budowy w Książnicach Małych gdzie od pierwszych dni września trwają pracę remontowo - budowlane. Remont ten polega na modernizacji  i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej na Dzienny Dom „Senior – WIGOR”.

Gmina Koszyce jest jednym z dziewięciu samorządów województwa małopolskiego i jedną z 119 gmin w całej Polsce, która otrzymała dofinansowanie na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych 60+ w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020 edycja 2015.